Városunk Gyomaendrőd újság
Alakuló ülés

Tisztelt Olvasók!
Véget ért egy ötéves önkormányzati ciklus. Október 13-án új önkormányzatot, polgármestert választottunk, és szavaztunk a megyei képviselőkre is.
Olvasóink nevében megköszönöm a leköszönő polgármester és képviselő-testület munkáját. Tudom, hogy időnként voltak, lehettek viták, egyet nem értések. Így teljes a demokrácia, így tisztulnak a dolgok. Biztos vagyok abban is, hogy mindenki legjobb tudása és lelkiismerete szerint végezte feladatát.
A megalakult új testületnek, polgármester úrral az élen, kívánok jó egészséget, Isten áldását munkájára.

Az Olvasók nevében: a Főszerkesztő

2019. október 23-án Toldi Balázs elnökletével megalakult Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete, melynek tagjai a következő öt évre átvehették mandátumukat Dr. Szendrei Évától, a Helyi Választási Bizottság elnökétől. A Himnusz eléneklését követően az ünnepi ülés résztvevői meghallgatták az Elnökasszony beszámolóját a választással kapcsolatos eseményekről, majd az eskü letétele után a megválasztott polgármester ciklusprogramját hallgathatták meg. A napirendi pontok között szerepelt a javadalmazások ismertetése, elfogadása, illetve az alpolgármester, a bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása, eskütétele. A polgármester javaslatára Lehóczkiné Timár Irént alpolgármesterré, Farkas Zoltánnét az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökévé, Szujó Zsoltot a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, míg Gózan Sándor Képviselőket a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai Bizottság élére választották.

A három állandó bizottság megválasztott tagjai:

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság:
Ágostonné Farkas Mária (képviselő) Burai Andrea (nem képviselő, bizottsági tag), Dávid Máté (nem képviselő, bizottsági tag) Farkas Zoltánné (elnök) Gózan Helga (nem képviselő, bizottsági tag) Vasas György Péter (képviselő), Weigert László (képviselő),
Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság:
Béres János (képviselő), Betkó József (képviselő), Szujó Zsolt (elnök) Tallár Mária (nem képviselő, bizottsági tag), Vári Zoltán (nem képviselő, bizottsági tag)
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai Bizottság:
Dávidné Csontos Mariann (képviselő), Fülöp Zoltán (képviselő), Gózan Sándor (elnök) Dr. Varju László (nem képviselő, bizottsági tag).
A Képviselői kötelezettségek ismertetése után a Szózat eléneklésével ért véget az alakuló ünnepi testületi ülés.

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Fotó:
Megyeri László

Frissítve: 2019-11-01