Cs. SZABÓ ISTVÁN

Gyoma, 1938.

Édesapám parasztgazda családból származó állatorvos, édesanyám polgári iskolát végzett "főhivatású" édesanya. Két házasságomból négy gyermekem született és van négy unokám. Feleségem, akivel 1974-ben kötöttem házasságot, gyógyszertári asszisztens. Főiskolai, egyetemi diplomáimat egyéni úton szereztem, mert rendes időmben III. osztályú állampolgár státuszom miatt a továbbtanulásban korlátozott voltam. 1977-ben öntözéses- és meliorációs üzemmérnöki, 1992-ben etnográfiai oklevelem, előbbi Szarvason, utóbbi debreceni Kossuth Lajos Egyetemen.

Lakcímem:

Békéscsaba, 5600. Lencsési út 46.
Telefonom: 66-456-389

Munkám, tevékenységem

1958-tól dolgoztam (közben két katonai idő) állattenyésztési közigazgatásban (törzskönyvvezető, törzstenyésztő). 1985-tol korengedményes nyugdíjazásomig, a békéscsabai Gabonamúzeum vezetője voltam.

Tevékenységem jelenleg:

Megyei napilapokban, folyóiratokban jelentek meg néprajzi, helytörténeti tárgyú dolgozataim. Két önálló kötetem jelent meg néprajz és egyháztörténet tárgyában. Jelenleg is ez jellemzi munkásságomat. Cikkeimet, dolgozataimat, tanulmányaimat a gyomaendrődi VÁROSUNK c. helyi lapban, ahol szerkesztőbizottsági tag vagyok, a Gyomaendrődi Híradóban, Keresztény Nap C. időszakos lapokban jelenhetnek meg.

Eszmei elkötelezettségem:

Hitvallásom egy keresztyén, nemzeti, konzervatív társadalom, illetve közösség talpra állítása, amennyire ezt lehetőségeink engedik. Példaképem parasztpolgár őseim magas szintű puritán erkölcsű emberi tartása, önkormányzatisága, szabadságszeretete, rendíthetetlen Isten hite.

 

Frissítve: 2012-03-11