IN MEMORIAM

dr. Jánosik Bertalan

ny. háziorvos


1933 - 2023

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó! Sarkcsillag a négy égtáj felől! Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő...
Isten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté

 

Életének 91. évében elhunyt Dr. Jánosik Bertalan, aki 1964-től 2010-ig volt az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet orvosa.

Hosszú, lelkiismeretes orvosi pályafutása során számos családot kezelt. Jó diagnosztikai képessége, és pontos munkavégzése miatt a lakosság tisztelte, szerette és nagyra becsülte személyiségét. Tevékenysége elismeréséül Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1989-ben és 2012-ben Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetésben részesítette.
Búcsúztatása 2023. február 18-án 11.00 órakor volt református szertartás szerint az endrődi köztemetőben.
Dr. Jánosik Bertalant Gyomaendrőd Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Toldi Balázs
polgármester


Dr. Jánosik Bertalan és dr. Turi-Kovács Béla

Dr. Jánosik Bertalan körzeti orvos, háziorvos, aneszteziológus szakorvos Battonyán született 1933. január 6-án.
Szülei: Jánosik János kereskedő, Török Ilona htb.
Iskoláit a Hódmezővásárhelyi Református Bethlen Gábor Gimnáziumban és a Szegedi Baross Gábor Gimnáziumban végezte 1943-1947 és 1947-1951 között.
A Szegedi Orvostudományi Egyetemre járt 1951-1957 között. Orvosi diplomáját 1957 szeptemberében szerezte meg.
Egyetemi évei alatt 1954-1957-ig a szegedi Mikrobiológiai Intézetben diagnosztikus és kutatómunkát végzett dr. Földes József egyetemi tanár munkatársaként.
1957-1964-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikán dolgozott. Klinikai évei alatt dolgozott valamennyi profilú osztályán (általános sebészet, baleseti sebészet, urológia, mellkas sebészet).
1962-ben aneszteziológiai szakorvosi vizsgát tett.
Házasságot kötött Schwarz Erzsébet magyar-olasz szakos középiskolai tanárral 1962. január 27-én. Két gyermekük született: Ildikó 1963-ban, András 1967-ben.
1964. április-június katonaorvosi szakkiképzés égési szakkiképzésben részesült.
1964. szeptember 1-től Endrőd község körzeti orvosa. Vezető szerepet töltött be az endrődi székhelyű orvosi ügyelet szervezésében. Hosszú működése során családi dinasztiákat kezelt. Lelkiismeretessége, jó diagnosztikai készsége miatt a lakosság tisztelte, szerette és nagyra becsülte.

Társadalmi és közéleti tevékenysége:
1968-1990-ig tanácstag, az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság elnöke. 1988-tól V.B. tag volt.

Szakmai előadások:
1962-ben a II. Nemzetközi Aneszteziológiai Kongresszuson „Sernyl anesztéziával szerzett tapasztalataim” című előadás.

Cikkek, tanulmányok:
Társszerzője több mikrobiológiai és aneszteziológiai tárgykörű cikknek.

Díjak, kitüntetések:
Az Egészségügy Kiváló Dolgozója 1989.,
Gyomaendrődért Emlékplakett 2012-ben.

Ötvenhárom évi szolgálat után 2010. július 1-től nyugdíjas.

(Ki kicsoda Gyomaendrődön – Gyomaendrőd, 2017)

2023. február 15-én elhunyt.

Frissítve: 2023-03-02