Menekvés az ateizmus és a háború elől

Szűz Mária felhívása a megtérésre, mely Fatimában hangzott el 1917-ben, „nem egy alkalomra szól.
A felhívását nemzedékről nemzedékre el kell fogadnunk, az ’idők jeleinek’ függvényében. Állandóan vissza kell térni hozzá”

(Szent II. János Pál).

 

Szűz Mára fatimai jelenésének századik évfordulóját 2017-ben rendkívüli történelmi összefüggések közt ünnepeltük. Abban az évben emlékeztünk a reformáció 500. évfordulójára, mely fájdalmas sebet hagyott Krisztus misztikus testén. 300 év telt el a szabadkőművességnek, vagyis a „sátán egyházának” a keletkezésétől. A Szeplőtelen Szűzanya. A fatimai üzenetekben biztosít minket, arról, hogy szeplőtelen szíve alázattal és szeretettel szétmorzsolja a gonosz gőgjét és ármányát.

Merénylet

II. János Pál pontifikátusának egyik legdrámaibb eseménye az 1981. május 13-ai merénylet volt. Hatvannégy évvel azelőtt épp ezen a napon és ugyanabban az órában jelent meg Szűz Mária Fatimában. A szerdai audiencia megkezdése előtt II. János Pál a pápamobilban körbement a Szent Péter téren.
17:14-kor a felbérelt török terrorista, Ali Agca, három méter távolságról háromszor rálőtt a Szentatyára (a negyedik lövésnél csütörtököt mondott a pisztolya). A pápa hasüregét, a jobb könyökét és a jobb mutatóujját érte találat. A sebesültet azonnal a Gemelli Kórházba szállították. Amikor Crucitti professzor a műtét során feltárta a hasüreget, egy meglepő ténnyel szembesült: a pápát hason találó kilencmilliméteres töltény különös pályát tett meg, mintha egy láthatatlan kéz vezette volna. A töltény az emberi testben egyenes pályán mozog,

„A jó és a rossz, a sátán és az emberek közti döntő és végső harc a házasságban játszódik le, és a harc a házasságért és a családért lesz megvívva” Lúcia nővér)

ám ez esetben elkerülte az összes létfontosságú szervet. Crucitti professzor és az asszisztáló orvosok számára ez az isteni beavatkozás nyilvánvaló jele volt. Amint II. János Pál magához tért, azt mondta: „Ez egy igazi csoda volt, és tudom, hogy kinek köszönhetem. Egyik kéz a pisztolyt tartotta, egy másik pedig a golyót vezette.”
1983-ban a pápa találkozott Ali Agcával a Rebibbia börtönben. A merénylő ezt mondta a pápával folytatott beszélgetés során: „Tudom, hogy jól céloztam. Tudom, hogy a lövés halálos volt, és mégsem ölt. Miért? Mi az a Fatima, amit mindannyian ismételgetnek?” Agca szerette volna megtudni a harmadik fatimai titkot. Ahogy azt később II. János Pál összefoglalta:
„Megértette, hogy van egy magasabb hatalom a lövöldözés és gyilkolás képessége fölött.”
Amikor a pápa a merénylet után a kórházban lábadozott, magához kérette a fatimai jelenések valamennyi dokumentumát, beleértve a harmadik fatimai titkot tartalmazó borítékot is. A Szentatya mindent tüzetesen áttanulmányozott, és a Gemelli Kórházból távozva ezt mondta: „Megértettem, hogy egyedül a fatimai üzenet értelmében vett megtérés mentheti meg a világot a háborútól és az ateizmustól.’’ Szűz Máriának ez az üzenete világos és egyértelmű: ha az emberiség meg akar menekülni az önpusztítástól és az örök pokoltól, akkor meg kell térnie, vagyis radikálisan szakítania kell minden bűnnel, és vissza kell térnie Istenhez.
Jézus Krisztus csodálatos jövőt készített számunkra, de ha elutasítjuk a vele élt életet, és a bűnt választjuk, akkor utolérnek minket a döntésünk szörnyű következményei. Így ugyanis önként adjuk át magunkat az ördög hatalmába, és a rabszolgái leszünk, ami már itt a földön megmutatkozik a különféle tragédiák, szenvedés, gyűlölet és háború formájában. Ha a halálunk előtt sem térünk meg, akkor nem kerüljük el az örök kárhozat borzalmas valóságát.

Döntő harc

A Fatimai Szűzanya a II. János Pál által 1981. május 13-án Rómában alapított Házasság- és Családtudományi Pápai Intézet patrónusa. Az intézet megnyitása alkalmából Lúcia nővér levelet írt az igazgatónak, Carlo Caffarra bíborosnak. Egy részlet belőle: ,,A jó és a rossz, a sátán és a szeretetből jót kereső és cselekvő emberek közti döntő és végső harc a házasságban játszódik le, és a harc a házasságért és a családért lesz megvívva. Üldözni fogják azokat, akik védeni fogják a házasságot és a családot. De ne essetek kétségbe, mert az Istenanya és Fia már legyőzték a gonoszt, és minden jól végződik. Ám a szenvedés már osztályrészünk, és még sokáig az lesz.”
A gonosz erői különösen is agresszíven támadják a házasságot és a családot, és meghamisítják az igazságot az emberi szexualitás jelentőségéről.

„Felajánlani magunkat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének azt jelenti, hogy elfogadjuk a segítségét abban, hogy felajánljuk magunkat egyetlen Üdvözltőnkne Jézus Krisztusnak” (Szent II. János Pál)

A szabadkőművesek egyik vezére azt mondta, hogy az Egyház szívére mért leghatékonyabb csapás az erkölcsi romlottság. Amikor Szűz Mária megjelent Fatimában, Oroszországban épp a marxista ateisták kerültek uralomra, akik rendkívüli gyűlölettel viseltettek Krisztus és az Egyház iránt. Ugyanilyen gyűlölettel üldözték Krisztus híveit a Portugáliában és Mexikóban hatalomra jutó szabadkőművesek is.
Szent II. János Pál figyelmeztetett: „nem hagyható figyelmen kívül a bűnrészességnek az a hálója, mely a [...] nemzetközi intézményekre, alapítványokra és társaságokra is kiterjed.” A továbbiakban ezt írja: „Az életet hatalmas veszedelem fenyegeti nemcsak az egyes emberek, hanem az egész civilizáció részéről. Olyan ténnyel állunk szemben, amit a [...] »bűn intézménye«-ként határozhatunk meg” (Evangelium vitae, 59).

Szent Jácinta és Szent Ferenc

Támadás a házasság és a család ellen

A marxizmus azért intézte támadását elsősorban a házasság és a család ellen, mert gyűlölte Krisztust. Karl Marx ezt írta a Feuerbachnak írt levelében: ,,Mivel megértettük, hogy a földi család a názáreti Szent Család titka, elméletileg és gyakorlatilag is el kell pusztítanunk” (K. Marx: Theses on Feuerbach (1845). [In:] Marx-Engels-Gesamtaus­ gabe,3., 6.o.). „Miután Oroszországban a kommunisták jutottak uralomra, a Szovjetunió lett az első olyan ország a világon, ahol már 1920. november 18-án legalizálták a művi abortuszt, de engedélyezték a válást és a fogamzásgátlást is. A terror időszaka következett, mely során ádáz harcot folytattak az istenhit minden megnyilvánulása ellen. Csaknem 200 000 különféle felekezetű papot gyilkoltak meg, azokat pedig, akik életben maradtak, koncentrációs táborokba küldték. A templomokat tönkretették, vagy raktárakká, gyárakká, az ateizmus múzeumaivá és kultúrházakká alakították át.
A kommunista ideológia rákfenéje a Szovjetunióból az egész világba szétterjedt, és számos nyugat-európai egyetemen is otthonra lelt. Ezeken a mai napig a kultúrmarxizmus uralkodik, inspirálva a szexuális forradalmat és eszmei alapot biztosítva a feminizmusnak, a genderideológiának, a melegmozgalomnak és a radikális environmentalizmusnak. A marxizmus az ateizmus egy másik formájává alakult át, hogy így hatékonyabban harcoljon Isten és a keresztény értékek ellen. A kultúrmarxizmus legbefolyásosabb központja a frankfurti egyetem lett. Az egyes nemzedékek elmélyítették a marxista gyűlöletet Krisztus, a házasság és a család iránt. Kétségbe vonták az objektív igazság létezését, és azt tanították, hogy a világban minden rossz a keresztény erkölcs és hagyomány eredménye. Ha ezeket elvetjük, felszabadul az ember összes ösztöne, és az emberek élvezhetik a korlátlan szexuális szabadságot. Így fejlődött ki a genderideológia, mely az emberi személyt az állat szintjére, a lelket pedig az ösztönökre redukálja. A genderideológusok számára a szexuális élvezet a legfontosabb, ezért azt javasolják, hogy a gyerekek már az óvodában tanulják meg az önkielégítést. Ezek szerint az ideológusok szerint a fogamzásgátlás és az abortusz az alapvető emberi jogokhoz tartoznak, míg a homoszexuális viselkedés elutasítása szerintük a rasszista előítéletek megnyilvánulása.
Az említett ideológia alkotóinak és híveinek legnagyobb ellensége a Katolikus Egyház, mely az Isten által kinyilatkoztatott igazságot hirdeti az emberi szexualitás jelentőségéről és értelméről, az ember méltóságáról és a házasság meg a család szent voltáról. Isten szándéka szerint a szexuális együttlét a házasság szentségének jele,

„Megértettem, hogy egyedül a fatimai üzenet értelmében vett megtérés mentheti meg a világot a háborútól és az ateizmustól” (Szent II. János Pál)

és a házastársakat a Szentháromság egy Isten életében és szeretetében részesíti. Akkor tudják a házastársak kölcsönösen megajándékozni egymást a szeretettel, amelynek Krisztus a forrása, ha szentségi házasságban és a megszentelő kegyelem állapotában élnek. A szentségi házasságnak fokozatosan a Szentháromság ikonjává kell válnia. Jézus világosan tanítja, hogy az érvényesen megkötött házasság felbonthatatlan, s hogy a házasságon kívüli szexuális együttlét mindig halálos bűn.
A „frankfurti iskola” képviselői egy ördögi tervet állítottak össze az Egyház, a házasság és a család tönkretételére. Milyet? Azt írják, hogy „össze kell gyűjteni az értelmiséget, és oly módon kell felhasználni őket, hogy a nyugati civilizációból visszataszító szennyet csináljanak. Ha pedig majd lerombolják az összes értékét és ellehetetlenítik az életet, bevezethetjük a proletariátus diktatúráját” (A. De Lassus: The Genesis of the Cultural Revolution. The Frankfurt School, 5. o.).
Tanúi vagyunk annak, hogy a családot és a házasságot támadások érik az Egyház egyes pásztorai részéről is, mégpedig azokból az európai országokból, melyekben az Egyház már szinte szétesett: Németországból, Belgiumból és Hollandiából. Ne feledkezzünk meg arról, hogy vannak olyan teológusok, akik kétségbe vonják a házasság felbonthatatlanságát, a bűn és a gonosz lelkek létezését. Gondolkodásuk abból a marxista tézisből fakad, mely szerint nem létezik az egy objektív igazság, hanem minden ember kialakítja a maga igazságát.
A megtérés elutasítása, a rossz jónak nevezése és a bűnben való megmaradás nagyon veszélyes magatartás, mely nagy szenvedést okoz Krisztusnak, és rombolja az Egyházat.
XVI. Benedek pápa azt mondta, hogy ,,az Egyház legnagyobb üldöztetése nem a külső ellenségektől jön, hanem az Egyházban meglévő bűnből fakad” (2010. május 11.). Így sok Krisztus-hívő júdási árulása által született meg a halál civilizációja, melyben a meg nem született gyermekek megölését és az eutanáziát emberi jognak tartják. Szent II. János Pál pápa azt írta, hogy a halál civilizációja „a politikai és kulturális erő és elnyomás struktúráiba öltözik (főként a tömegkommunikációs eszközökön keresztül), hogy az egész emberiségre rákényszerítse az ehhez hasonló tévedéseket és visszaéléseket. [...] Ki viseli ezért a felelősséget? Az ember a felelős; az emberek, az ideológiák, a filozófiai rendszerek. Úgy mondhatnám, hogy az Isten elleni harc a felelős ezért, mindannak szisztematikus irtása, ami keresztény; az a harc, mely már három évszázada nagy­ mértékben eluralkodott a Nyugat gondolkodásán és életén. A marxista kollektivizmus nem más, mint ennek a programnak »rosszabb kiadása«. Elmondhatjuk, hogy ez a program a mai napig felfedi veszélyességét, ugyanakkor egész gyöngeségét is” (Átlépni a remény küszöbén

Menekvés a pusztulás elől

A Szűzanya megmentette
II. János Pál pápa életét

Szűz Mária a fatimai üzenetben megmutatta a leghatékonyabb menekvést az ateizmus, a pokol és a nemzetek önpusztítása elől. Ezt mondta a gyermekeknek Fatimában: „Láttátok a poklot, ahova a szegény bűnösök lelkei jutnak. Isten, hogy megmentse őket, be akarja vezetni a világban Szeplőtelen Szívem tiszteletét. [...] Ha az emberek megteszik, amit mondok, sok lélek megmenekül, és béke lesz a világban.” Szűz Mária azt kérte, hogy mindennap imádkozzuk a rózsafüzért, s hogy öt elsőszombaton keresztül járuljunk szentgyónáshoz, vegyünk részt szentmisén, vegyük magunkhoz Jézust az Oltáriszentségben, és 15 percen át elmélkedjünk a rózsafüzér titkairól. Fő szándékunk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének engesztelése legyen a bűnökért és a káromlásokért. Az Istenanya megígérte, hogy aki ezt az ájtatosságot elvégzi, halála pillanatában megkap minden szükséges kegyelmet az üdvözüléshez. Amikor Lúcia nővér megkérdezte, hogy miért öt szombaton át, ezt a választ kapta: „Leányom, ennek oka egyszerű. A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve elleni káromlásnak és sértésnek öt formája van: 1. káromlás a szeplőtelen fogantatás ellen; 2. örök szüzessége ellen; 3. istenanyasága ellen, mikor megtagadják tőle az emberiség Anyjának címét; 4. azok a káromlások, amikor a gyermekek szívébe nyilvánosan könnyelműséget, megvetést, sőt gyűlöletet igyekeznek hinteni a Szeplőtelen Anya iránt; s. azok a káromlások, amikor Szűz Máriát a szentképekben becsmérlik.”
Mindenki, aki hisz abban, hogy Jézus feltámadt a halálból, aki végleg szakít minden bűnnel, megnyitja szívét szeretete előtt a mindennapi ima, a bűnbánat szentsége és az Eucharisztia által, az megtapasztalja a lelki átalakulást, és kigyógyul az önzésből, különféle hibáiból és rossz hajlamaiból. Az élő hit kegyelméért kitartóan kell könyörögni. Az Úr Jézus a segítségünkre siet, hogy ne vesszünk el a hit útján: amikor a kereszten haldoklott, nekünk adta anyját, hogy a mi Anyánk is legyen, tanítónk és kísérőnk a hit útján.
A Szűzanya megtanít minket hinni és szeretni, ha engedjük neki azáltal, hogy mindennap felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívének. Szent II. János Pál elmagyarázza: „Felajánlani magunkat Szűz Mária Szeplőtelen Szívének azt jelenti, hogy elfogadjuk a segítségét abban, hogy felajánljuk

Láttátok a poklot, ahova a szegény bűnösök lelkei jutnak. Isten, hogy megmentse őket, be akarja vezetni a világban Szeplőtelen Szívem tiszteletét” (Fatimai Szűz Mária)

magunkat egyetlen Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak.” Ezért mindennap bízzuk magunkat Szűz Mária Szeplőtelen Szívére, meneküljünk hozzá, és kérjük segítségét mindennapi életünk helyzeteiben. Szűz Mária földi élete során hősies fokon hitt. Az emberek szemében reménytelen helyzetekben hitt az emberi remény ellenére, ezért ő a legjobb tanító és kísérő a hit útján. Ő segít nekünk felkelni minden bűnből a bűnbánat szentségében, hogy a megszentelő kegyelem állapotában élhessünk. Emlékeztetni fog minket arra, hogy szenvedésünket egyesítsük Krisztus szenvedésével, és ajánljuk fel a megrögzött bűnösök és az ateisták megtéréséért. Jézus Krisztus ezt mondta Fausztina nővérnek: „Imával és szenvedéssel több lelket menthetsz meg, mint egy misszionárius tisztán tanítással és prédikációival” (Napló, 1767). Szűz Mária a segítségünkre lesz kötelességeink lehető legjobb teljesítésében és a munkánk lelkiismeretes elvégzésében. Segít úgy megszerveznünk az időnket, hogy mindennap legyen időnk a rózsafüzér imádkozására, a Szentírás olvasására és ha lehetséges, a szentmisére és a szentségimádásra is.
A világot a háborútól és a pokoltól egyedül a szeretettel és alázattal telt tiszta szívek menthetik meg, melyek teljesen átadták magukat Krisztusnak Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által. Ezek a szívek az isteni világosság és a szeretet forrásai a világban.

„Szűz Mária, add nekem a szívedet, mely oly gyönyörű, tiszta és szeplőtelen, telve szeretettel és alázattal, hogy magamhoz vehessem Jézust az élet kenyerében, és szerethessem őt úgy, ahogy te szeretted” (Kalkuttai Szent Teréz anya).

Mieczysław Piotrowski SChr

(Maradjatok meg
szeretetemben 2022/1)

 

Frissítve: 2023-05-01