Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete december 22-én tartotta az év utolsó ülését, melyen 15 napirendi pont került megvitatásra, illetve a 16. napirendi pontról zárt ülésen hozott döntést.
Hosszasan tárgyalta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési koncepcióját, melyet Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény figyelembevételével állítottak össze, amelyet az Országgyűlés 2022. július 19-i ülésén fogadott el. Az eddigi ismereteink szerint a 2023. évi költségvetési koncepció bevételeinek és kiadásainak alakulása.

Bevételek

4.243.240 E FT

Működési bevételek

2.671.721

Felhalmozási bevételek

172.736

finanszírozási bevételek

1.398.783

Forrás hiány

127.285

Kiadások

4.370.525

Működési kiadások

2.850.259

Felhalmozási kiadások

1.520.266

Finanszírozási kiadások

0

 

A bizottsági üléseken a beterjesztett 236.889 ezer Ft összegű működési hiány csökkentésére több javaslat is érkezett. Ezen javaslatok a bizottsági vélemények között tételesen megjelentek, de csak azok a kiadást csökkentő tételek lettek beépítve a koncepcióba, amelyeket mindhárom bizottság jóváhagyott.

Oktatási vagyon működtetése 4.000.000
Hulladékgazdálkodási kormányzati funkció 1.000.000
Közutak fenntartása kormányzati funkció 3.000.000
zöldterület kezelés kormányzati funkció 2.500.000
Városgazdálkodás kormányzati funkció 9.000.000
Polgárvédelmi bázis működtetése 2.000.000
Ár- és belvízvédekezés kormányzati funkció 2.000.000
Szúnyoggyérítés kormányzati funkció 2.000.000
Közfoglalkoztatottak általi programokon kívül ellátott feladatok 2.000.000
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működtetése 4.927.000
Rendezvények 27.150.000
Támogatási Alapok 15.850.000 (ebből 2.500.000. Ft fejlesztési oldalon jelenik meg)
Hivatal Dologi Kiadásai 5.000.000
Könyvtár újság kiadás (megjelenés nem papír alapon) 774.000
Kállai Ferenc Műv. Központ rendezvények többletforrásának csökkentése 685.000
Kállai F. 1 fő Tourinform irodadolgozó csökkentése 3.716.000
Kállai nyitva tartásának felülvizsgálata 10.000.000
Továbbszámlázott energiadíjakból származó bevétel 13.000.000

 

A költségvetési koncepció a város következő évi költségvetésének az alapját képezi és lehetőséget biztosít a testület számára, hogy átgondolja a 2023. évre várható bevételeket és kiadásokat, áttekinthesse az alapvető célokat, feladatokat, rendszerezze az ismert és tervezett költségeket. A költségvetés következő fordulójának megvitatása január hónapban esedékes, amikor már rendelkezésre állnak a Kormány által biztosított többletforrások is. A Képviselő-testület megismerte és megvitatta a koncepciót, azt további fordulóra érdemesnek találta.
Városunk 1. számú fogorvosi körzetében a fogászati röntgen elavult, cseréjét a működtetés érdekében meg kell oldani. A TOP plusz források között már korábban megjelent egy felhívás egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére. Városunk a pályázatot benyújtotta és a testületi ülés kezdetére várta az elbírálás eredményét. Mivel a pályázati feltételek között nem szerepelt kizáró okként a röntgengép beszerzési folyamatának elindítása, így a biztonságos alapellátás biztosításának érdekében megindította a meghívásos közbeszerzést a röntgengép mielőbbi megvásárlása érdekében. A beérkezett ajánlatok közül az Enzedental Kft. ajánlatát hirdették ki nyertesnek. A beszerzés bruttó költsége: 1.550.000 Ft. A Képviselő-testület felhatalmazta Toldi Balázs polgármestert a szállítási szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület a 2022. októberi ülésén tájékoztatást kapott a 2023. évi rendezvényekkel kapcsolatban, illetve döntés született a Nemzeti ünnepek, emléknapok megtartásáról is. Mind a három bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javaslatában megfogalmazta, hogy városunk a költségvetés hiányának figyelembe vételével tekintsen el a szórakoztató rendezvények megtartásától, azokat ajánlja ki vállalkozási formába, pályázat kiírása mellett. (XXIV. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, valamint a Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Verseny) A XXIV. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztiválra kiírt pályázat benyújtásának határideje január 20., amelynek eredményéről egy öt tagból álló bizottság hoz döntést.
- Döntés született arról is, hogy az állami ünnepek mindenkor a napján kerüljenek megrendezésre, viszont az emléknapok, - amennyiben hétvégére esnek - azt a megelőző hét péntekjén is meg lehessen tartani, de a döntés a mindenkori szervező kezében maradjon.
- Az iskolák ismét kerüljenek felkérésre a március 15-e, október 23-i ünnepi megemlékezésben való közreműködésre.
- Legyen költségmegjelenítés az egyes rendezvények esetében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának törzsvagyonát képezik a belterületi Kisfok utca 6162 hrsz., Akác utca 6189 hrsz. és a Szélmalom utca 25. (6190 hrsz.) beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok. Ezen területek közül a 6162, 6189 hrsz.-ú ingatlanokra építési tilalom van bejegyezve, melynek jogosultja Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A 6189, 6190 hrsz.-ú területekre kaszálási engedély van kiadva 2023. június 15. napjáig, viszont a 6162 hrsz.-ú terület ingyenes használatba van adva határozatlan időre. A használatba adási szerződés 2011-ben került aláírásra. Október hónapban kérelem érkezett egy helyi lakostól, miszerint meg szeretné vásárolni a 6189, 6190 hrsz.-ú területeket, és megvásárlás után szándékában áll bekeríteni azokat, viszont a 6162 hrsz.–ú ingatlant bérelni szeretné. A kérelem elbírálása végett megkérte az önkormányzat a Körös-Vidéki Vízügyi igazgatóságtól a szakvéleményt, amely nem javasolja az ingatlanok értékesítését az esetleges jövőbeni töltés korszerűsítések végett, illetve a Hármas-Körös folyó árvízvédelmi töltéséhez való közelsége miatt.
A Képviselő-testület elutasította Vári Zoltán kérelmét, de egyetértett azzal, hogy a 2023. június 15-e után vizsgálja felül a bérlemények szerződéseit.

 

Lehóczkiné Timár Irén
Alpolgármester

Frissítve: 2023-01-03