Kedves Olvasók!

Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete április 27-én tartotta áprilisi rendes ülését.
Döntöttünk a 2022. évi zárszámadási rendelet elfogadásáról. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2022. évi költségvetését, melyet az év során 4 alkalommal módosított. A Képviselő-testület az önkormányzatra háruló feladatok végrehajtását 2 gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és 6 gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény működtetésével oldotta meg.
A 2022-es évben a testület által elfogadott költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtására került sor. összességében elmondható, hogy bevételi oldalon több mint 5 milliárd forintot jegyezhettünk fel. A rendelet elfogadásával 100 millió forintot helyeztünk tartalékba.

A december 22. napján hatályba lépett törvénymódosítás következtében a Törvény 11/A. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó köznevelési vagy szakképző intézmény fenntartói joga bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye részére kerül átadásra, akkor az egyházi fenntartó, legkésőbb a feladatátvétel éve júniusának 30. napjáig benyújtott igénye alapján, a fenntartói jog átadásával együtt a köznevelési vagy szakképző intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgáló, állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyont haladéktalanul, de legkésőbb a feladatátvétel évében a nevelési, illetve tanév a kezdetéig ingyenesen a bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye, mint fenntartó tulajdonába kell adni. Dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye (a továbbiakban: Egyházmegye) püspöke 2023. február 23. napján kelt levelében benyújtotta az Egyházmegye igényét a Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló, jelenleg az Egyházmegye fenntartásában működő Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium oktatási-nevelési feladatainak ellátását szolgáló ingatlan (a továbbiakban: gimnáziumi épület), és a hozzá kapcsolódó ingók ingyenes tulajdonba vételére. Testületünk két fordulóban tárgyalta a Gimnázium épületének átadására vonatkozó kérelmet. Egyik esetben sem tudtunk döntést hozni, nem fogadtuk el sem az átadást, sem annak elutasítását.

Testületünk döntött a Hősök út 56. szám alatti telek és a hozzá kacsolódó társasházra vonatkozó kiviteli tervek nyílt pályázat útján történő értékesítéséről. A projekt ötlete még 2021-ben fogalmazódott meg, Városunk elkészítette a kiviteli terveket és előkészítette a telket az építésre. Az építőiparban tapasztalható árrobbanás hatására azonban elnapoltuk a kivitelezési munkákat. Most azonban megkeresés érkezett egy külső befektetőtől, aki megvalósítaná a társasházat.
A „Belterületi utak fejlesztése” című TOP_PLUSZ-1.2.3-21 azonosítószámú pályázati felhívással már több alkalommal is foglalkozott a Képviselő-testület. Legutóbb a 2023. márciusi Képviselő-testületi ülésen, melyen a korábban kijelölt 24 helyszín közül kiválasztásra került az a 12 utca, mely ismételten benyújtásra kerül a fenti felhívásra a közeljövőben.
Véleményünk szerint bár, jelenleg egy 170 millió forintos projekt benyújtására lesz lehetőség, de a jövőben még ez a felhívás ismételten meg fog jelenni, ezért célszerűnek látjuk a korábban beterjesztett teljes műszaki tartalom részletes, kiviteli terv szintű kidolgozását. Ezzel fel tudjuk gyorsítani a most benyújtandó pályázat megvalósítását, mivel a tervezési feladatokat nem a támogatási szerződés után kell elvégezni, hanem már közvetlenül a közbeszerzési eljárást kell megindítani, továbbá a jövőben, már egy teljesen előkészített projektre tudunk pályázni, melynek kivitelezési költségei már ismertek lesznek.

Május 1-én elindult az új ügyeleti ellátás Gyomaendrődön is. Az ellátásért felelős az Országos Mentőszolgálat. Járásunkban településünkön található ügyeleti központ, a régi, megszokott helyen. Hétköznapokon 16-22 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 8-14 óráig. Egyéb esetben 1830-as számot kell hívni.

Április 28-30 került megrendezésre a XXIV. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál. Köszönhetően a színes programoknak és a szép időjárásnak óriási érdeklődés jellemezte a három napot. Az esti koncerteken eddig még nem látott tömeg volt jelen. Reméljük, hogy a jövő évi, XXV. rendezvény is hasonlóan sikeres lesz!

Toldi Balázs
polgármester

Frissítve: 2023-05-02