Szent Gellért embléma

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium hírei

Általános iskolai és gimnáziumi egység

Új vezető a katolikus iskola élén

Tímár Erzsébet vagyok. Gyomai születésű, s kis kitérő után a kilencvenes évek elején jöttem családommal vissza Gyomaendrődre. A katolikus iskolában dolgozok és tanítok 1996 óta, tehát szinte a kezdetektől. 2007-től az általános iskola intézményvezető-helyetteseként segítettem az iskolavezetés munkáját.
2023. szeptember 1-jétől én vezetem a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumot.
Egy intézményt a mai világban vezetni nem könnyű dolog, de nem volt könnyű sohasem. A feladatok széles skáláját állítja az ember elé s rendkívüli felelősséggel jár. Az iskola életében fontos szerepet játszó közösségek tagjaival, kollégáimmal, szülőkkel, diákokkal jó viszonyt alakítottam ki az elmúlt évek alatt. Úgy érzem, hogy munkámat mindig a jóindulat, figyelem, segítőkészség jellemezte, ezért is kértek fel erre a megtisztelő feladatra.
Személyiségemet ismerve nyitott vagyok a világra, befogadóan és gyorsan reagálok a változásokra, szeretek az emberekkel foglalkozni és hivatásomnak tekintem a tanítást.
Vezetőként szeretném, ha a kollégáim, a gyerekek, a szülők, az iskola partnerei bizalommal fordulnának hozzám. Azt vallom, hogy minden problémát meg tudunk oldani kellő odafigyeléssel, hozzáértéssel, összefogással.

Az új kor kihívásainak megfelelni csak változtatással, önfejlesztéssel lehet, ezért folyamatosan képzem magam és erre kívánom továbbra is inspirálni a kollégáimat, akik innovatívok. Bízom abban, hogy ez a lelkesedés nem fog alábbhagyni, hiszen szakmai megújulás nélkül a lépéstartás az állandó változásokkal szemben szinte lehetetlen.
Fejlesztenünk kell a tantárgyi oktatás tartalmát, meg kell ismerni új metodikákat, jó gyakorlatokat, s mindezeket be kell építenünk a tanórákba. Következetesen kell alkalmaznunk az egységes követelményrendszert, ellenőrzést, értékelést.
Egy jól működő intézményben fontos a korrekt, pontos, szabad kommunikáció és információáramlás. Jómagam is erre törekszem.
Azt remélem, hogy azok a fiatalok, akik az érettségit intézményünkben teszik le, felsőfokú tanulmányaik, vagy a szakma kitanulása után visszajönnek, s itt telepednek le, alapítanak családot.
Minden program, elképzelés megvalósításához elengedhetetlen a fenntartó, azaz Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság, az alkalmazotti közösség, nevelőtestület, valamint az iskola vezetésének tökéletes, egymást segítő, összehangolt működése. Csak e feltételek mellett valósíthatók meg a kitűzött célok.
Hiszek abban, hogy Iskolánk, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium szellemileg önálló, alkotó közösség, amelynek egyaránt fontos tagja a gyermek, a pedagógus, valamennyi dolgozó és a szülő. Mindannyian azért fogunk össze, mert a közös célok elérésének szándéka vezérel bennünket.
Ehhez kérem az Úr segítségét is.
… akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Izajás 40,31)

 Frissítve: 2023-08-31